© 2020 Garex d.o.o.

Pametna razsvetljava

trajnostnih mest

prihodnosti

Razvijamo projekt Pametna razsvetljava, s katerim  želimo ustvariti celovit sistem pametne LED razsvetljave.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija

Pametna razsvetljava

Operacija Preboj slovenske pametne razsvetljave na irski trg (kratica operacije: SPRI) je združevanje dopolnjujočih se produktnih rešitev treh članov projektnega partnerstva v ponudbo celovitega sistema pametne LED razsvetljave z namenom lažjega prodora vsakega od partnerskih podjetij na ciljni tuji trg.

 • Pridobivanje ključnih informacij, vezanih na tuj trg in priprava strategije vstopa  na tuj trg

 • Udeležba na sejmih

 • Priprava in distribucija promocijskih materialov

 • Krepitev kompetenc zaposlenih na področju prodora na tuje trge

 • Vstop vseh 3 partnerjev projekta na nov tuj trg (Irsko)

Namen operacije je, s pomočjo sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020-2022«, uspešno prodreti na nov tuj trg – Irsko.

 • Izdelan 1 poslovni načrt

 • Izdelan 1 načrt trženja

 • Sklenjene vsaj 3 pogodbe o sodelovanju

 • Udeležba na vsaj 6 izobraževanjih

 • Udeležba na vsaj 6 usposabljanjih

 • Ustvarjen prihodek na tujih trgih

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si