top of page
Search

Najnaprednejše E-commerce rešitve

E-commerce ali spletna trgovina je danes ena izmed najpomembnejših in najbolj priljubljenih oblik prodaje. Delež e-kupcev se je v državah EU s 55 % deležem četa 2012 povečal na 75 % leta 2022, prodaja e-trgovine po vsem svetu pa je leta 2022 že presegla 5,7 bilijona ameriških dolarjev.


E-commerce danes predstavlja prodajo izdelkov ali storitev preko interneta, na veliko, na drobno in ne glede na vrsto blaga, in vključuje aktivnosti, kot so napredno upravljanje naročil, upravljanje odnosov z dobavitelji in upravljanje odnosov s strankami ter zunanjimi partnerji (primer dostavne službe).


Pomeni zanesljivo, relevantno izkušnjo in prodajo blaga v realnem času, s takojšnjim vpogledom v potrebe in želje stranke ter prilagoditvijo izkušnje njenim zahtevam.


E-commerce ali spletna trgovina je danes ena izmed najpomembnejših in najbolj priljubljenih oblik prodaje.
E-commerce rešitev pomeni novo poslovno agilnost, ki v svetu prodaje predstavlja ključno konkurenčno prednost.

Prehod na novo platformo


Prehod na e-trgovino pomeni prehod na inovativno, komercialno platformo, ki za podjetje predstavlja nadgradnjo dosedanjih poslovnih procesov, spremembe v poslovni kulturi, organizacijski strukturi, vodenju in razvoju poslovnih modelov.


Zato je izbira partnerja, ki nudi celovito rešitev integracije (integracijo marketinških kanalov, platform za dodajanje vsebine (CMS), zalednih sistemov naročnika - ERP, CRM, plačilnih sistemov, aplikacij izbranih dostavnih služb itd.) in zagotavlja strokovno podporo pri vseh korakih, od načrtovanja do izvedbe, izredno pomembna.


Garex z najvišje certificiranimi razvijalci ponuja najnaprednejšo E-commerce rešitev za zahtevne in srednje zahtevne projekte.

Kot certificiran SAP partner ponuja vrhunsko rešitev za izpolnitev visokih pričakovanj naročnikov. Celovita rešitev z vsemi potrebnimi povezavami in funkcionalnostmi ter vzpostavljeno arhitekturo, je primerna za različne poslovne modele B2B in B2C poslovanje.

Prednosti SAP Commerce rešitve


 • SAP Commerce rešitev podpira številne funkcije, ki naročniku omogočajo enostavno upravljanje s sistemom.

 • SAP Commerce rešitev omogoča dostop do razvojnega, produkcijskega in »živega« okolja SAP Commerce-a.

 • SAP Commerce omogoča razširitev in združevanje različnih mikro-storitev, brez motenj v primarni aplikaciji.

 • SAP Commerce deluje ne glede na obseg prometa in omogoča hitro prilagoditev glede na rast poslovanja podjetja.

 • Večkanalni (Omnichanel) SAP Commerce ponuja izpopolnjeno uporabniško izkušnjo.

 • SAP Commerce podpira tudi izjemno zapletene in obsežne aplikacije, s številnimi sočasno podprtimi storitvami.

 • SAP Commerce je odlična poslovna izbira za podjetja, ki iščejo skalabilno in zanesljivo platformo za elektronsko poslovanje.
Garex d.o.o. kot SAP partner svojim naročnikom zagotavlja t.i. rešitev na ključ, kjer naročnika vodi skozi celoten proces nastajanja nove spletne trgovine:

 • analiza potrebe podjetja,

 • popis obstoječih prodajnih procesov,

 • priprava predloge izboljšav,

 • priprava arhitekturnega modela,

 • priprava integracijskih vmesnikov,

 • priprava dizajna po meri in prilagoditev predlog,

 • testiranje trgovine,

 • produkcija trgovine,

 • postprodukcijsko vzdrževanje in podpora.


Comments


bottom of page