Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Naziv operacije: Preboj slovenske pametne razsvetljave na irski trg (Par-20-22- SPRI)

Opis operacije 
Operacija Preboj slovenske pametne razsvetljave na irski trg (kratica operacije: SPRI) je združevanje dopolnjujočih se produktnih rešitev treh članov projektnega partnerstva v ponudbo celovitega sistema pametne LED razsvetljave z namenom lažjega prodora vsakega od partnerskih podjetij na ciljni tuji trg.

Namen
Namen operacije je, s pomočjo sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020-2022«, uspešno prodreti na nov tuj trg – Irsko.


Cilji operacije: 

 • Pridobivanje ključnih informacij, vezanih na tuj trg in priprava strategije vstopa  na tuj trg

 • Udeležba na sejmih 

 • Priprava in distribucija promocijskih materialov

 • Krepitev kompetenc zaposlenih na področju prodora na tuje trge

 • Vstop vseh 3 partnerjev projekta na nov tuj trg (Irsko)

Rezultati operacije: 

 • Izdelan 1 poslovni načrt

 • Izdelan 1 načrt trženja

 • Sklenjene vsaj 3 pogodbe o sodelovanju

 • Udeležba na vsaj 6 izobraževanjih

 • Udeležba na vsaj 6 usposabljanjih

 • Ustvarjen prihodek na tujih trgih

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

© 2020 Garex d.o.o.